Tourtagebuch Suralin: Leipzig – Ilses Erika (16.10.15)